ประกาศ!! ม.ศรีปทุม หยุดทำการ 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 61 เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่

UploadImage

ประกาศ!!!
เนื่องในวันหยุดปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หยุดทำการ 
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562
เปิดทำการปกติวันที่ 4 มกราคม 2562
 
สมัครเรียน
ระดับปริญญาตรี                โทร. 06 1420 5641-4
ระดับปริญญาโท-เอก           โทร. 08 7592 2552