เชิญชวนส่งต่อความสุขด้วยการซื้อตุ๊กตาหมีในวันรับปริญญา “GIFTS TO GIVE 1 ของขวัญ 1,000 รอยยิ้ม”

UploadImage

“GIFTS TO GIVE” 1 ของขวัญ 1,000 รอยยิ้ม
เพราะความสุขที่เกิดจากการแบ่งปัน คือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่เสมอ
รับปริญญาปีนี้ 21 - 23 ธันวาคม 2561 เชิญชวนเพื่อนๆ และครอบครัวบัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

มาช่วยกัน “ส่งต่อความสุข”ด้วยการซื้อตุ๊กตาหมี ที่ซุ้ม GIFTS TO GIVE
ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ส่งมอบให้กับน้องๆ ในโรงเรียนด้อยโอกาส
 
จะดีแค่ไหน? ถ้า “ความสุข” ที่เราได้รับ จะไม่หมดไป...ภายในวันเดียว