การแข่งขัน โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม 
การแข่งขัน โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 19.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อาคาร สยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. : 0 2579 1111 ต่อ 2147, 2157
Facebook Fanpage  :  Engineering Sripatum

>>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<