ประกาศ!! สำนักหอสมุด ปิดให้บริการวันที่ 19-20 ธ.ค. 61 เนื่องจากสัมมนาบุคลากรประจำปี

UploadImage

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดให้บริการในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561
เนื่องจากสัมมนาบุคลากรประจำปี และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
หากต้องการคืนหนังสือ สำนักหอสมุดมีบริการตู้รับคืนหนังสือ Book Return
สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง
ณ บริเวณอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 (ใกล้ทางขึ้นลิฟต์)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถคืนหนังสือในเวลาทำการได้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02579-1111 ต่อ 1208