เชิญร่วมโครงการ Tech Talk Season 3 #13

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Tech Talk Season 3 #13 พบกับกิจกรรมสุดว้าว!!!! อาทิเช่น การนำเสนอ Business Idea ของนวัตกรรม 4.0 และ การผลิตสื่อวีดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ "YES! SPU" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 14.30 น. ณ โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.