ขอเชิญร่วมงาน "Business Idea for Success : Aging Society"

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน "Business Idea for Success : Aging Society"
โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการออกร้าน การประกวด Business Idea และการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Fanpage  :  คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
โทร.  :  0 2579 1111 ต่อ 2354