นัดปั้น Digital Marketer "การเปิดเพจ facebook และการทำโฆษณาผ่าน facebook"

UploadImage

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ นัดปั้น Digital Marketer หัวข้อ การเปิดเพจ facebook และการทำโฆษณาผ่าน facebook พบกับวิทยากรตัวจริง คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท Penguin Group จำกัด และ Penguin Digital จำกัด เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu
ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. 
ณ Auditorium Room 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.