สำนักหอสมุด เชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือ "SPU Library Days 2018"

UploadImage

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือ "SPU Library Days 2018" 
ในการจัดงานครั้งนี้มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ตลาดนัดสินค้าราคาถูก บูธกิจกรรมของสำนักหอสมุด
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการเข้าห้องสมุด
และเลือกซื้อหนังสือทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ
ในวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.