เชิญชวนอาจารย์ และผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย"

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"การขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย"

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
 
ลงทะเบียนได้ที่ : http://bit.ly/WSTLC-01
 
***อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ
เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182 และ 1198