ชวนฟัง Tech Talk Season 3#10 “เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ”

UploadImage

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 14.40 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
ชวนฟัง Tech Talk  Season 3#10 เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ จาก บริษัท Infographic Thailand