เชิญร่วมโครงการ "เตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2561"

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 2561 SOA+SPU Tutor For Professional License เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในวัน 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารีฯ ห้องบรรยาย 5-405 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม

**กำหนดการ**
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
08.30-11.30 น. หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  วิทยากร โดย อ.อาจารี หนองหารพิทักษ์
12:00 – 15:00 น. โครงสร้างอาคาร วิทยากร โดย ผศ.ไพจิตร ผาวัน
15:30 – 18:30 น. งานระบบอาคาร  วิทยากร โดย ผศ.กนกวรรณ อุสัน โน
 
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
09.00-12.00 น. วัสดุและวิธีการก่อสร้างอาคาร วิทยากร โดย ผศ.ธราดล เสาร์ชัย
13.00-16.00 น. ความรู้และทักษะด้านการวางผังและออกแบบ วิทยากร โดย ผศ.ธราดล เสาร์ชัย
 
นักศึกษาเก่าและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถลงทะเบียน ชื่อ-สกุลได้ ณ ช่อง Comment คลิกลิ้งค์นี้