ม.ศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเมินการสอน ภาค 1/2561 ผ่านระบบ SCMS

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเมินการสอน ภาค 1/2561 ผ่านระบบ SCMS
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2561  
เข้าระบบ SCMS เพื่อประเมินการสอน ได้ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. คลิก  https://goo.gl/qeYQv7
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  คลิก  https://goo.gl/6uLFrE
 
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182  E-mail: tlc@spu.ac.th  Facebook FanPage: TLC SPU
Line@: @ghc5032o