เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

UploadImage

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
จัดโครงการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี #ฟรี!
วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา