ชวนฟัง CEO TALK #07 หัวข้อ เคล็ดลับการสร้างกำไรและการสร้างธุรกิจใหม่ในมุมมองธุรกิจการขนส่ง

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนฟัง CEO TALK #07 หัวข้อ "เคล็ดลับการสร้างกำไรและการสร้างธุรกิจใหม่ในมุมมองธุรกิจการขนส่ง" 
วิทยากรโดย คุณสุรทิน ธัญญะผลิน (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010 จำกัด) 
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.