ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. บริเวณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<