เชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม

UploadImage

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๐๙ – ๑๑.๐๙ น.
ณ วิทยาลัยการบินและคมนาคม ชั้น 9 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.