เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage

สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนทุกท่าน ชมการแสดงหลากหลายรูปแบบของนักศึกษาในงาน “เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองบัตรได้ที่ Facebook Fanpage : ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<