ชวนฟัง Tech Talk หัวข้อ “Startup ไทยไอเดียเด็ด กับ Business Model ที่น่าจับตามอง”

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนฟัง Tech Talk หัวข้อ “Startup ไทยไอเดียเด็ด กับ Business Model ที่น่าจับตามอง” วิทยากรโดย คุณปทิดา รุจิโมระ (Startup Incubator , KMITL Research and Innovation Services)
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุ กทม.

สอบถามโทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196