ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทอดถวาย ณ วัดทรงธรรม วัดหนองปรือ และวัดเขาดินวังตาสี  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๙ น. (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๗.๓๐ น. ตั้งองค์มหากฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดทรงธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์มหากฐิน
 
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๑.๓๐ น. ประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชน
                      เดินทางถึงวัดทรงธรรม และร่วมรับประทานอาหาร พร้อมเพรียงกัน
เวลา ๑๒.๐๐ น. แห่องค์มหากฐินรอบอุโบสถวัดทรงธรรม ๓ รอบ
เวลา ๑๓.๒๙ น. พิธีทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคี
 
**สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่**  
บัญชีสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ  สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อบัญชี : กฐินมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เลขที่บัญชี : ๐๐๖-๘-๐๕๗๒๘-๐
และส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ : โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๒๓๙๐