ชวนฟัง Tech Talk Season 3 ครั้งที่ 8 เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ

UploadImage

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.40 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
ชวนฟัง Tech Talk Season 3 ครั้งที่ 8 เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ จาก บริษัท Infographic Thailand
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุ กทม.

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2196