พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 47
ประจำปีการศึกษา 2560
มีกำหนดพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
และพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
โดยสถานที่ในวันพิธีฝึกซ้อม-พิธีรับจริง จัดที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1111
สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1362, 1364   และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<