ชวนฟัง Tech Talk Season 3#7 “สตาร์ทอัพไทยมาแรง Seekster เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ The Unicorn"

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย Tech Talk Season 3#7 ในหัวข้อ “สตาร์ทอัพไทยมาแรง Seekster แอฟพลิเคชันผู้ให้บริการจัดหาทำความสะอาดและซ่อมแซมทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน”
โดย คุณชัยนาท จรัญวัฒนากิจ  CMO แห่ง Seekster
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/HdYb05gZ8lFCSqVD3