ทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2561 [รอบสุดท้าย]

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดการทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2561 รอบสุดท้าย
 
► นักศึกษา รหัส 61  ทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ./กรอ.
► นักศึกษา รหัส 56-60  ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ทำสัญญากู้ยืม กยศ.รายใหม่
► นักศึกษาเว้นการกู้ยืม กยศ. / กรอ. จากสถาบันอื่น ที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ที่ยื่นแบบฯและเตรียมเอกสารต่อสัญญาแล้ว
 
8 ตุลาคม 2561 
นักศึกษาทุกคณะ ทำสัญญากู้ยืมฯ กรอ.  เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C  (ฝั่งลูกโลก)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
9 ตุลาคม 2561 
นักศึกษาทุกคณะ ทำสัญญากู้ยืมฯ กยศ.  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C  (ฝั่งลูกโลก)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<