อบรมพร้อมสอบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกาศนียบัตร “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก” รุ่น 5

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมพร้อมสอบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกาศนียบัตร “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก” รุ่น 5 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  
ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม  :  นักศึกษา 300 บาท / บุคคลทั่วไป 500 บาท

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<