พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ปัญญาสมวาร (50 วัน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ปัญญาสมวาร (50 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 09.30 น.
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน