เชิญชวน!! เลือกชมรมที่รัก สมัครชมรมที่ชอบ ในงาน "เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561”

UploadImage

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เลือกชมรมที่รัก สมัครชมรมที่ชอบ
ในงาน "เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561"
ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

**กำหนดการ**
10.00 น.                          เช็คความพร้อมของแต่ละชมรม
11.00 น.                          กิจกรรมนำเสนอผลงานของชมรม และ
                                     การรับสมัครสมาชิกของแต่ละชมรม  (บูธของแต่ละชมรม)
16.00 น.                          จบกิจกรรมในแต่ละวัน