ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  
วันศุกร์ที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  
ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร ๔๐ ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น.  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                         พร้อมเพรียงกัน  ณ อาคาร ๔๐ ปีศรีปทุม
                       - พระสงฆ์ออกรับบาตร พระสงฆ์ ๙  รูป
                       - เสร็จพิธีฯ
 
การแต่งกาย  :
บุคลากรและบุคคลทั่วไป :  สวมเสื้อสีเหลือง 
นักศึกษา : สวมเครื่องแบบนักศึกษา


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2329, 2138