เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา”

UploadImage

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ
เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีด้วยศาสตร์และศิลป์พระราชา”
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
 
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2561 >>คลิกดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่<<
 
>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<