ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12  อาคาร  30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
*กำหนดการ*
เวลา  09.00 น.      สันทนาการและการแสดง
เวลา  11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00 น.      พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 
-สอบถามเพิ่มเติม-
โทร. : 0 2579 1111 ต่อ 2258
https://www.spu.ac.th/fac/law/