เชิญฟังบรรยาย “กลยุทธ์ในการโฆษณาและการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาในสื่อดิจิทัล”

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปั้นคุณให้เป็น Digittal Marketer ในการตลาดยุคใหม่
ชวนฟังการบรรยาย กลยุทธ์ในการโฆษณาและการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาในสื่อดิจิทัล
โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ผู้อำนวยการหลักสูตร DNDbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพุธที่ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.spu.ac.th/fac/business