นักศึกษารหัส 61 ผู้กู้ยืมฯ กรอ. - ส่งสัญญากู้ยืมฯ และเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

UploadImage

สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
รหัสนักศึกษา 61
 ส่งสัญญากู้ยืมฯ และเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage  :  สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU