ยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561

UploadImage

งานวิชาทหาร  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำหนดให้นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 บริบูรณ์ เกิดในปี พ.ศ.2541
ติดต่อเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561
วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561  ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ที่งานวิชาทหาร  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2630 หรือ 081 638 2106