ม.ศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินการสอน ภาค 1/2561 ผ่านระบบ SCMS

UploadImage

วันนีั้จนถึง 8 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาประเมินการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และขอนแก่น ภาค1/2561 ผ่านระบบ SCMS เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน
SCMS บางเขน : http://studentscms.spu.ac.th/estudent/estudentlogin1.cfm
SCMS ขอนแก่น :  http://scmskk.spu.ac.th/estudent/estudentlogin.cfm
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th Facebook FanPage: TLC SPU  Line@: @ghc5032o