เชิญชวนนักศึกษา ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตรวจสุขภาพทั่วไป ฟรี!  
ตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิต เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก


ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.