เชิญชวนนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รหัส 56 -60 เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 1/2561

UploadImage

สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รหัสนักศึกษาตั้งแต่ 56 – 60 เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage  :  สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU