เชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ Exhibition Hall อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.