งานฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพิธีอาจาริยบูชาครอบครูช่างสถาปัตยกรรม  พิธีพุทธาเทวาภิเษก พระพิฆเนศรุ่นครบรอบ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 7.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SOA Student Lounge ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร 0 2579 1111 ต่อ 2115, 2166, 2106