สัมมนาฟรี!! "การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี"

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา "การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี" โดย คุณสุรเดช  เล็กแจ้ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด และบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด  ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

***งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  (รับจำนวนจำกัดเพียง 250 ที่นั่ง)
 
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375