พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
>>คลิกกำหนดการ<<