การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ ระดับ ม.ปลาย

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเงินรางวัลและรับทุนการศึกษา วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 30 สิงหาคม 2561

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<