ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ปฐมนิเทศแยกคณะ) รอบ 2 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ทั้งนี้การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2 จะทำการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ในแต่ละคณะ เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 

 >>คลิกกำหนดการ<<

***ทั้งนี้ การแต่งกายเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ  สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องหรือแต่งกายชุดที่สุภาพ โดยกำหนดการปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมจากคณะที่นักศึกษาสังกัด โทร. 0 2579 1111