ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 (ภาคการศึกษาที่ 1/2561) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์การจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้งานทำ” จากนักศึกษาที่เคยออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นก่อน  ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.