ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.30 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) เวลา 10.00 น.
          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รวมทุกหลักสูตร เวลา 12.00 – 16.30 น.
          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แยกหลักสูตร เวลา 16.30 – 17.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-558-6888 ต่อ 3004

>>คลิกกำหนดการ<<