โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ Chief Digital Officer for Management Level  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

***สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2579 1111 ต่อ 2195