พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

UploadImage

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ Exhibition Hall ชั้น ๑ โซน A อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

>>คลิกกำหนดการ<<