เทศกาลละครเวที Coming Of Age

UploadImage

สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภูมิใจเสนอเทศกาลละครเวที 2 เรื่อง 2 รส ในแง่มุม “การก้าวพ้นวัย” Coming Of Age เรื่อง “ยอดมนุษย์หมายเลข 1” จัดแสดง 2 รอบ วันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 และเรื่อง "The Counselor" จัดแสดง 2 รอบ วันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 แสดงโดยนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

**บัตรราคา 100 บาท สามารถจองบัตรได้ที่  https://goo.gl/Sh8J3o 

>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม<<