New Gen Logistics Camp 2018

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนน้องๆ มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ New Gen Logistics Camp 2018 แคมป์ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับโลกใบใหม่ในอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ กับ “โลจิสติกส์และซัพพลายเชน” และยังได้ไปดูงานด้านการผลิตรถยนต์ที่โรงงาน TOYOTA และศูนย์กระจายสินค้าท๊อป ซุเปอร์มาร์เก็ต พบปะพูดคุยกับอาจารย์ของวิทยาลัย และรับเสื้อยืดแคมป์ Limited edition พร้อมรับใบประกาศนียบัตร วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แคมป์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  >>คลิกลงทะเบียน<<