พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
**ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เวลา ๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10