ลงทะเบียนและส่งผลงานเสนองานวิจัย SPUCON 2018

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานการวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

>>คลิกลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<