ร่วมทำบุญ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

UploadImage

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ภายในพิธีจะมีการหล่อเทียนพรรษา พร้อมตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา นำไปถวายแก่วัดบางบัว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.10 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี  
***การแต่งกาย : ผ้าไทย